BiTKiLENDiRME

Gerek dış mekân gerek ise iç mekân düzenlemelerimizde profesyonel ekibimiz ile en ideal peyzaj projelerini hazırlayıp uyguluyoruz. Yerinde tespit ile alanın ihtiyaçlarını belirliyor, bu doğrultuda müşterilerimiz inde isteklerini dikkate alarak mekâna uygun bitki seçimini yapıyoruz.
Projelerimizde kullanılan bitkiler alanınızda dört mevsim yaşayabilecek türlerden seçilerek düzenlenmektedir. Ekiplerimizce yapılan bitkilendirme çalışmaları sonrasında, çevre koşullarına uygun karışımları içeren tohumlar ile çimlendirme yapılmaktadır. İstenildiği takdirde hazır çim olarak ta uygulama yapılabilmektedir.
Her bir peyzaj düzenlemesine özgü farklı bakış açısını mekân sahiplerinin istekleri ile birleştirerek doğaya uygun özgün tasarımlar oluşturmaktayız.

Bitkilendirme tasarımı; tasarım, bilim ve sanatın beraberce el ele yürüdüğü bir süreçtir. Soyut anlamda bir
kavram oluşturulmasını ve hem güzel hem de işlevsel ve doğru bir bitkilendirme planı üretmek için alanın
çevresel istekleriyle bu soyutlamanın kombine edilmesini gerektirir. İyi tasarım, bunları takiben gelen
doğru uygulama ve bakımla tamamlanır. Bir başka deyişle, bu süreç beceri, görüş ve sabır gerektirir

Bitkilendirme tasarımlarında da her sanat dalı için geçerli olan ölçü, form, çizgi, doku, renk gibi tasarım
öğeleri mevcuttur.

 

Bitkisel tasarım; doğa, insan ve içinde bulunduğu toplum arasındaki üçlü ilişkiden
doğan bir sanat dalıdır

 

Bitkilendirmedeki baskın strüktürü ve iskeleti oluşturacak olan ağaç ve çalıların yanı sıra ikinci derecedeki yapıyı şekillendirecek dominant karakterdeki mevsimlik çiçekler ve Geofitler’dir. Bu bitkiler, canlı renkleri ve bol çiçekli olmaları yanında dikkat çekici formlarıyla hemen fark edilen bitkilerdir.

 

Bitkilendirmenin düzenini oluştururken sıkıcı bir görünüm oluşmamasına özen gösterilmelidir. En önde kısa boylu bitkilerin, ortada orta boylu bitkilerin ve en arkada uzun boylu bitkilerin kullanıldığı klasik metotlu bir bitkilendirme, bir sıra boyunca ve düzenli bir şekilde kullanıldığında monoton ve sıkıcı bir görüntü oluşturabilir. Bitkilerin seçiminde, özellikle uzun boylular arasında, değişik renk ve formların düzensiz etkisini sınırlamamak gerekir.

 


 


 


HiZMETLERiMiZ

 

 • Bitkilerin üzerindeki karlarının temizlenmesi don etkisi ve kar kırılmalarının önlenmesi için gereklidir. 

  Kırılan dalların temizlenmesi, yaralı dokularını macunlanması, don tehlikesine karşı hassas türlerin sarılarak muhafaza edilmesi, drenaj sorunlarının giderilmesi, göllenmelerin drene edilmesi vb
  Ocak ayı bakımları
 • Şubat ayı bitki budamaları için en uygun zamandır. 

  Hava şartları gözönünde bulundurularak (yağışsız havalarda) yapraklı ağaçların, çalıların (meyve ağaçları, süsbitkileri vs) budama işlemi yapılabilir. 

  Ayın sonlarına doğru bakırlı ilaçlarla bitkilerin gövde ve yaprakları ile gövdenin toprağa bağlandığı toprak çevresi ilaçlanmalıdır. 
  Şubat ayı bakımları 
 • Kıştan çıkan bitkilerin budama ve form verme işleri mart ayı boyunca sürdürülebilir. 

  Bakırlı ilaçlarla yapılan koruma ilaçlaması da aynı şekilde bu ay içinde yapılmalıdır. 

  Azot ağırlıklı ilkbahar gübrelemesi yapılarak çimler kuvvetlendirilir. 

  Kış nedeni ile sararmış olan renkleri normale döner. 
  Mart ayı bakımları 
 • İlkbahar gübrelemesi bu ay içinde sürdürülmelidir. 

  Koruyucu mantar ve böcek ilaçlaması 15 günde bir tekrar edilmelidir. 

  Nisan ayı içersinde tava gelmiş toprak işlenmelidir. 

  Mevsimlik çiçekler , bazı soğanlı bitkiler ve çok yıllık yerörtücüler dikilebilir. 

  Mevsimlik çiçek tohumları bu ayda ekilebilir. 

  Tohum ekme yoluyla çim tesisi, meyve ağaçlarında göz aşısı için en uygun aydır. 
  Nisan ayı bakımları