.


AYLIK BAKIM TAKViMi

Ocak ayı bakımları

Bitkilerin üzerindeki karlarının temizlenmesi don etkisi ve kar kırılmalarının önlenmesi için gereklidir. Kırılan dalların temizlenmesi, yaralı dokularını macunlanması, don tehlikesine karşı hassas türlerin sarılarak muhafaza edilmesi, drenaj sorunlarının giderilmesi, göllenmelerin drene edilmesi vb

Şubat ayı bakımları

Şubat ayı bitki budamaları için en uygun zamandır. Hava şartları gözönünde bulundurularak (yağışsız havalarda) yapraklı ağaçların, çalıların (meyve ağaçları, süsbitkileri vs) budama işlemi yapılabilir. Ayın sonlarına doğru bakırlı ilaçlarla bitkilerin gövde ve yaprakları ile gövdenin toprağa bağlandığı toprak çevresi ilaçlanmalıdır.

Mart ayı bakımları

Kıştan çıkan bitkilerin budama ve form verme işleri mart ayı boyunca sürdürülebilir. Bakırlı ilaçlarla yapılan koruma ilaçlaması da aynı şekilde bu ay içinde yapılmalıdır. Azot ağırlıklı ilkbahar gübrelemesi yapılarak çimler kuvvetlendirilir. Kış nedeni ile sararmış olan renkleri normale döner.

Nisan ayı bakımları

İlkbahar gübrelemesi bu ay içinde sürdürülmelidir. Koruyucu mantar ve böcek ilaçlaması 15 günde bir tekrar edilmelidir. Nisan ayı içersinde tava gelmiş toprak işlenmelidir. Mevsimlik çiçekler , bazı soğanlı bitkiler ve çok yıllık yerörtücüler dikilebilir. Mevsimlik çiçek tohumları bu ayda ekilebilir. Tohum ekme yoluyla çim tesisi, meyve ağaçlarında göz aşısı için en uygun aydır.

Mayıs ayı bakımları

Mayıs ayında havaların birdenbire ısınması nedeniyle ilk haftadan sonra ekme çim tavsiye edilmez. Çimler hava sıcaklığına bağlı olarak daha hızlı büyüdükleri için haftada bir kez biçilmeleri gerekir. Çim alanların düzenli bir şekilde sulanması ve toprağın sürekli nemli kalması sağlanmalıdır. Böcek ve mantar zararlılarına karşı mücadele bu aydan itibaren eylül sonuna kadar 10 günlük periyotlar halinde tekrar edilmelidir. Bahçede herhangi bir zararlının görülmediği durumlarda da koruyucu ilaçlar atarak bitkiler ve çim alanlar çevreden gelebilecek zararlılara karşı korumuş olur.

Haziran ayı bakımları

Haziran ayı itibariyle çim boyları uzun tutularak kesilmelidir. Yaz gübrelemesi için uygun zamandır. Kuru ve sıcak hava çimlerde renk değişiklikleri ortaya çıkarmışsa Amonyum Nitrat kullanılabilir. Yine zararlılarla koruma ve mücadele işlemlerine devam edilmelidir. İlaçlama için havanın yağışsız olduğu günler tercih edilmeli ve gün içerisinde sıcaklığın en düşük olduğu akşam saatleri seçilmelidir.

Temmuz ayı bakımları

Havaların sıcak ve yağışsız olması nedeniyle sulama ve biçme işlerinin düzenli olarak yapılması gerekir. Bu ay içerisinde çim alanlarda, havalandırma işleminin yapılması çimlerin sağlıklı olarak devamını sağlar. Çim havalandırma işlemi, çim havalandırma makinası ile ya da havalandırma tırmıkları yardımı ile yapılır. Çimler boyları uzun tutularak sık sık biçilmelidir. Zararlılarla mücadeleye devam edilmelidir.

Ağustos ayı bakımları

Temmuz ayında yapılması gereken işlemler yarım kalmış ya da yapılmamış ise; bu ayda tamamlanabilir. Zararlılara karşı mücadele ve koruma işlemlerine devam edilmelidir.

Eylül ayı bakımları

Çim alanların sonbahar bakımı, bu ayda başlanabilir. Hastalık veya başka nedenlerle bozulan yerlerin ekme yoluyla tamamlanması yapılabilir. Yaz boyunca uzun kesilen çimler bu aydan itibaren kısa tutularak biçilmelidir. Solucanlar bu ayda aktif duruma geçerler. Çim kökleri için tehlike oluştururlar. Bu tür zararlılar için zirai mücadele yapılmalıdır. Ekim yoluyla çim tesisi için uygun aydır. Havaların sıcak ve kuru olması durumunda eylül ayının ikinci yarısı tercih edilmelidir.

Ekim ayı bakımları

Ekim ayı itibariyle bahçelerde yoğun olarak yaprak dökülmeleri başlar. Dökülen yaprakların çim alanlar üzerinden toplanması gerekir. Temizlenmediği takdirde böcek ve solucan probleminin artmasına dolayısı ile çimlerin zarar görmesine neden olur. Ekim ayının sonuna doğru tohum ekme yolu ile çim tesisi sona erer. Çimlere kış gübresi atmak için uygun zamandır. Kış gübresi, kış mevsimi boyunca çimlerin potasyum ihtiyacını karşılayarak soğuktan ve dondan etkilenmesini önler. Çim aların düzenli biçme işlemi sona erer. Bahar ayında bahçelere dikilen mevsimlik çiçekler, bozulmaya başlayacağından onların toplanıp temizlenmesi yerlerinin hazırlanması gerekir. Kış mevsimi boyunca çiçek açan mevsimlik çiçekler ( hercai menekşeler,çuhalar, kış nergisleri, vs.) ve soğanlı bitkiler ekilebilir.

Kasım ayı bakımları

Kasım ayı boyunca çim alarlarda yapılacak işler;dökülen yaprakların temizliği eğer böcek solucan gibi zaralılar görülüyorsa onların ilaçlanarak uzaklaştırılmasıdır. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren, bahçe içerisinde yeri değiştirilmek istenen bitkiler,söküm tekniğine uygun bir şekilde sökülerek istenilen yere dikilebilir. Meyve ağaçları ve diğer bitkiler yanmış, elenmiş ve fumige edilmiş organik gübre veya inorganik gübre takviyesi ile kış aylarının etkilerinden korunabilir.

Aralık ayı bakımları

Aralık ayı boyunca bahçede yapılacak işler yok denecek kadar azdır. Mevsim itibariyle kar yağışı olan bölgelerde bitkilerin üzerlerindeki karlar sürekli temizlenmeli soğuğa duyarlı bitkiler sarılmalıdır. Islak veya donmuş çim alan üzerinde dolaşmaktan kaçınmalıdır. Bahçe ekipmanlarının bakımı, temizlenmesi yeni sezona hazırlanması için uygun aydır.

 

HiZMETLERiMiZ

PEYZAJ iLE iLGiLi KISACA

  • Peyzaj mimarlığı, geleneksel mühendisliğin tüm unsurlarını (planlama, araştırma, tasarım, yapım, işletme, değerlendirme, araştırma, yönetim ve eğitim) barındırıyor olsa da, üç ana alanda odaklanmıştır.İlk olarak kilit planlama, bir bütün olarak peyzaj hedef belirleme ve tasarım içerir. İkinci olarak, peyzaj tasarımı kilit planlama süreci içinde belirlenen güvenilir hedeflere ulaşmak için kişisel arazi şekillerinin tasarımına daha fazla odaklanmıştır. Peyzaj performans değerlendirmesi her iki taraf içinde kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda sorumluluk tahmini ve finansal güvence düzeyleri içinde önemlidir. Çok disiplinli bir ekip vasıtasıyla perfomans değerlendirmesi, tasarım ve planlamanın tekrarlanan, yinelenen süreci peyzaj mühendisliğinin temelidir.

  • Peyzaj mimarlığı, bildirilen kesin hedefler için tasarımlar yaparak başlangıç koşullarının belirlenmesini, yinelenen tasarımı, tasarım bilgisine dayalı performans tahmini, performansı izleme içererek mühendisliğin kuvvetli yönlerini temel alır. Peyzaj mühendisliğinin başarısının arkasında arazi ıslahı, yeniden kazandırma(madencilik faaliyeti sonrası gibi), düzenleme, yenileme, reklamasyon tarihi ve güçlü başarı örnekleri bulunmaktadır. Peyzaj mimarlığının ayırt edici özelliği ayrı bir disiplin gibi tutulması; inşaat ve tasarımın bilinen bütün aşamalarından itibaren arazi formu, şekili, parçaları(bileşenleri, alt katmanları) ile bitkilendirme tekniğinin birlikteliğidir.